Cách đây vài năm doanh nghiệp ngành dệt được xem là một trong những ngành ăn