Khi túi nilon mới được phát minh, người ta coi đó là một phát kiến vĩ